دانلود روش تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری

اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند .

دسته بندی: جزوات و کتابها » روش تحقیق

تعداد مشاهده: 195 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 64

حجم فایل:0 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود روش تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری

  اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند . یکی از وجوه مهم پدیدۀ اعتیاد ، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی که دربارۀ معتادان باید مشخص شود، نحوۀ برخورد با آنهاست . آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر بیمار بودن او گذاشت . ما حق داریم این سؤال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی بدان داده شده باشد ، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی می شود و نمی توان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولاً دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد به سر برد . اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام می‏شود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر خواهد شد.

  دانلود روش تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری

  فهرست مطالب:

  فصل اول ( طرح تحقیق)

  ١- بیان مسأله

  ٢- بررسی تاریخچۀ موضوع

  ٢-١ تاریخچۀ نظری دیدگاهها

  ٢-٢ دستاوردهای تحقیقاتی پیشین

  ٣- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق

  ٤- اهداف کلی تحقیق

  ٥- سؤالات تحقیق

  ٦- روش تحقیق

  ٦-١ نوع موضوع

  ٦-٢ روش گردآوری اطلاعات

  ٧- تعریف واژه ها و اصطلاحات

  ٨- واژگان کلیدی

  -فصل دوم ( اعتیاد چیست؟)

  ١- شناخت جامعۀ معتاد

  ٢-علل گرایش به اعتیاد

  ٢-١ عوامل فردی

  ٢-٢ عوامل خانوادگی

  ٢-٣ عوامل اجتماعی

  ٣- پیامدهای اعتیاد

  ٣-١ پیامدهای فردی

  ٣-٢ پیامدهای خانوادگی

  ٣-٣ پیامدهای اجتماعی

  ٤- روش های ترک اعتیاد

  -فصل سوم ( معتاد کیست؟)

  ١- شناخت شخصیت معتاد

  ٢-معتاد، مجرم است

  ٢-١ مواد مخدر و انواع جرایم

  ٢-٢ اعتیاد و انواع جرایم

  ٣- معتاد، بیمار است

  ٣-١ اعیاد و اختلافات روانی

  ٣-٢ اعتیاد و بیماریهای جسمی

  ٤- شیوۀ مبارزۀ قانونگذار ایران با اعتیاد و نقد آن

  ٤-١ نقاط قوت قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر

  ٤-٢ نقاط ضعف  قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر

  ٥- حجر معتاد

  ٥-١ معاملات معتاد در هنگام خماری

  ٥-٢ معاملات معتاد در هنگام نشئگی

  ٥-٣ حکمت محجور شناختن معتاد

  ٥-٤ حدود حجر معتاد و اثبات و زوال آن
  فصل چهارم
  ( چکیده و پیشنهادها)

  فهرست منابع.

  عنوان : معتاد؛ مجرم یا بیمار؟

  ١- بیان مسأله:

  اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند . یکی از وجوه مهم پدیدۀ اعتیاد ، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی که دربارۀ معتادان باید مشخص شود، نحوۀ برخورد با آنهاست . آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر بیمار بودن او گذاشت . ما حق داریم این سؤال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی بدان داده شده باشد ، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی می شود و نمی توان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولاً دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد به سر برد . اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام می‏شود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر خواهد شد.

  اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است  که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است  یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن  یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضۀ یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد.

  ٢- بررسی تاریخچۀ موضوع:

  ٢-١ تاریخچۀ دیدگاههای نظری

  «نگاهی دقیق به تاریخچۀ بیماریهای اجتماعی نشان می دهد که هر یک از این بیماری‏ها در طول تاریخ خود سه دیدگاه اجتماعی را تجربه کرده اند . به عبارت دیگر سه نگرش راجع به آنها وجود داشته  است:

  الف – نگرش انکارگرایانه و جرم نگر

  ب- نگرش ساده انگارانه و شخصی گرا

  ج- نگرش کل گرایانه یا نظام‏مند

  اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».

  نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می‏داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.

  نگرش دوم که معمولاً در جامعۀ پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.

  نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.

  ٢-٢ دستاوردهای تحقیقاتی پیشین:

  گستردگی،تنوع و تعدد تحقیقاتی که پیرامون اعتیاد انجام شده به گستردگی ابعاد و علل وپیامدهای آن است و تاکنون تحقیقات بسیاری را سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل،صندوق نظارت بین‏الملل داروهایی که استفادۀ نابجا دارند،سازمان بهزیستی کشورمان و ... انجام داده اند که نمونۀ آن طرح پیشگیری (کاهش تقاضا) اکو است . محققان عربی ، انگلیسی و فارسی زبان ، مقالات و کتابها و گزارشهایی نوشته اند که تنها به زبان فارسی تا پایان سال ١٣٧٠ ، ٢٦٧ کتاب، ٥٧٧ پایان نامه، ٢٩٣ جزوه، ١١٧٠ مقاله بوده است . شمار آثاری که دربارۀ مواد مخدر ، اعتیاد ، مبارزه، پیشگیری و درمان آن در کشورمان منتشر می شود روزبروز در حال افزایش است؛ نام برخی از آنها در فهرست منابع ذکر شده است.

  ٣-اهمیت و ضرورت تحقیق:

  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدی‏ترین مسألۀ اجتماعی در ایران وجوه مختلف جامعه‏شناسی، روانشناسی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و...دارد. اعتیاد علاوه بر اینکه معلول آسیب های اجتماعی است، علت بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز است. گستردگی، عمق و دامنۀ تخریب این معضل اجتماعی، مطالعۀ همه جانبۀ آن را ضروری می کند.

  فهرست منابع

  الف- فهرست کتب

  ١- آقا بخشی( حبیب) ، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، انتشارات دانش آفرین، تهران، ١٣٧٩

  ٢-اسعدی( سید حسن) ، پیشگیری از اعتیاد، انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران، ١٣٨١.

  ٣-امامی(حسن) ، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، جلد ٥، تهران، ١٣٧٦.

  ٤-پورکاظمی(لطفعلی) ، ترک اعتیاد، انتشارات بچه ها سلام، تهران، ١٣٧٥.

  ٥- تشویقی (فروهر)، تولد دوباره، انتشارات کتاب رشد، تهران، ١٣٨١

  ٦-صفایی( سید حسن) ، قاسم زاده( سید مرتضی) ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، تهران، ١٣٨١

  ٧-کاتوزیان(ناصر)، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، جلد ٢، تهران، ١٣٧٩.

  ٨- گلدوزیان( ایرج)، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، ١٣٨٢.

  ٩-منصور( جهانگیر) ،قانون مدنی ، نشر دیدار، تهران، ١٣٨٢.

  ١٠- منصور( جهانگیر) ، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران، ١٣٨٢.

  ب- فهرست مقالات

  ١- جوانفر( عباس)،جرم انگاری اعتیاد و تأثیر آن بر پیشگیری و درمان معتادان، نشریۀ اصلاح و تربیت، سال دوم، شمارۀ ١٥، خرداد ١٣٨٢.

  ٢-دانا( فریبرز)، اولین همایش آسیب‏های اجتماعی در ایران، روزنامۀ همشهری، ١٢/٣/٨١.

  ٣- دیبانی( امیر) ،اعتیاد از دیدگاه پزشکی قانونی، نشریۀ پزشکی درد، سال سوم، شمارۀ ٢٨، تیر ١٣٨٢.

  ٤- رضایی( فریبا)،علل و عوامل بوجود آورندۀ اعتیاد، روزنامۀ اطلاعات، ٦/٦/٨٤.

  ٥-صالح پور( شهاب)، مبارزه با اعتیاد ، نشریۀ پزشکی درد، سال سوم، شماره های ٢١-٢٢، آذر و دی١٣٨١  برچسب ها: روش تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری دانلود روش تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری روش های ترک اعتیاد اعتیاد و بیماریهای جسمی
 • فایل word قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

رایا صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران
09198000718
09198000718
info@rayafile.ir

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا