دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی

گزارش حاضر که جهت طراحی مجموعه تجاری-تفريحی شهرستان بابل تهيه شده است شامل بررسی و مطالعه در زمينه اقليم منطقه و معماری بومی آن ، نيازهای روزمره و فصلی متناسب با اقليم و مورد تقاضا در منطقه و می‌باشد

دسته بندی: جزوات و کتابها » عمران و معماری

تعداد مشاهده: 131 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 48

حجم فایل:0 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • رساله طراحی مجموعه تجاری-تفريحی شهرستان بابل 

  مقدمه :

  گزارش حاضر که جهت طراحی مجموعه تجاری-تفريحی شهرستان بابل تهيه شده است شامل بررسی و مطالعه در زمينه اقليم منطقه و معماری بومی آن ، نيازهای روزمره و فصلی متناسب با اقليم و مورد تقاضا در منطقه و می‌باشد ؛ سپس به بررسی ضوابط خاص بخش‌های تجاری و فضاهای مرتبط با آن و همچنين انواع سيستمهای تأسيساتی مطابق با معيارهای مورد نظر هر يک از آنها پرداخته شده است . در انتها چند نمونه از مجموعه های طراحی شده داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است ؛ تا نهايتا امکان طراحی صحيح و منطبق بر ضوابط و معيارهای مورد نظر فراهم گردد .

  با توجه به رشد روزافزون جمعيت و افزايش علاقه مندی مردم به اجتماع نيازهای روزمره و هفتگی ، نياز به بخشهايی که هم عملکرد تجاری و هم تفريحی داشته باشد و بتواند پاسخگوی اين قشر مشتاق باشد ، روز به روز فزونی می يابد . وجود مجموعه‌های تجاری-تفريحی که هم می توان خريد‌های روزمره و هم ساليانه در آن صورت گيرد و همچنين در کنار اين موارد نيازهای تفريحی مردم نيز پاسخ داده شود .

  توجه به اين مسائل و علايق شخصی ، مرا بر آن داشت تا جهت پروژه پايان نامه خود به اين مقوله بپردازم و تلاشی هر چند کوچک و در حد توانم در اين زمينه ارائه دهم .

  دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی

  سيمای اقليمی:

  الف – مشخصات اقليمی استان مازندران

  به طور کلی مجموعه عواملی چون درجه حرارت ، رطوبت هوا ، وزش باد ، ميزان بارندگی و تابش آفتاب سازنده اقليم يک منطقه هستند . به طور کلی سواحل دريای خزر با اعتدال هوا و بارندگی فراوان جزو مناطق معتدل و مرطوب است و نوع آب و هوای آن مديترانه ای اما با رطوبت بيشتر می باشد .

  منطقه فوق که به صورت نواری بين رشته کوههای البرز و دريای خزر محصور شده ، از جلگه های پستی تشکيل می شود که هرچه به طرف شرق می رويم از رطوبت و اعتدال هوای آن کاسته می شود .

  آب و هوای استان مازندران  تقريبا يکی از معتدلترين آب و هواهای جهان است ، تغييرات شديد و ناگهانی هوا با همان شکل خاصی که در تابستان ديده می شود ، در زمستان نيز مشاهده می گردد ؛ به طوری که چگونگی هوای فردا را نمی توان پيش بينی کرد .

  -دما :

  استان مازندران  به دليل مجاورتش با دريا درجه حرارت چندان متغيری ندارد و درجه حرارتش از يک ناحيه به ناحيه ديگر کمتر تغيير می يابد . درجه حرارت روز و شب چه در تابستان و چه در زمستان اختلاف زيادی با هم ندارند . زيرا دريا به مراتب ديرتر از خشکی گرما و سرمای خود را از دست می دهد .درجه حرارت متوسط ساليانه اين منطقه « 14.5 تا 18 » درجه سانتی گراد و نوسان دمای ساليانه آن « 25 تا 35 » درجه می باشد . برای سردترين ماههای سال متوسط حداقل حرارت روزانه« 2 » درجه و حداکثر دما در روز حدود « 12 تا 16 » درجه و متوسط حداقل دما در طی شب حدود « 0 تا 15- » درجه است . در کمتر از يک ماه و نيم از سال يخبندان وجود دارد . برای گرمترين ماههای سال حداکثر دما در طی روز حدود « 26 تا 32 » درجه و متوسط حداقل دما در طی شب حدود « 13 تا 20 » درجه می باشد .

  بر اساس يک برآورد حدود 17 % حجم کل باران کشور در مناطق کم ارتفاع مازندران  با مساحتی برابر فقط 0.4 % وسعت کل کشور می بارد . زيادت بارندگی در مازندران  در حدی است که گاه « 45 تا 60 » روز به طور مداوم باران می بارد و گاهی بارندگی آن در يک روز به اندازه ميزان کل بارندگی ساليانه بعضی از مناطق کشور است .بارندگی دشت مازندران  حدود 900 تا 1500 ميلي متر در سال است ؛ به طوری که در هيچ ماه از سال بدون بارندگی نيست. ميانگين آمار 22 ساله بارندگی در شهرستان بابل ( 1361-1340 ) نشان می دهد که ميزان بارندگی در اين شهر برابر « 1435 » ميلی متر در سال است.افزايش بارندگی در ارتفاعات البرز به خصوص در قسمتهايی که جهت شرقی و غربی دارند بيشتر ديده می‌شود . بيشترين مقدار آن در ارتفاعات « 1500 تا 2000 » متری است ؛ در صورتی که در کوهستانهای جنوبي  بابل که اکثرا امتدادشان شرقی – غربی هستند چنين افزايشی کمتر ديده می شود و بيشترين مقدار ريزش در ارتفاعات بين « 1000 تا 1500 » متری اندازه گيری شده است .از غرب مازندران  به طرف شرق و از جنوب به شمال ميزان بارندگی کاهش می يابد . بيشترين ميزان ريزش باران در ماههای شهريور ، آبان ، آذر و دی بوده و کمترين ميزان آن در تير و مرداد است .

  علت اصلی افزايش بارندگی در اين خطه ، برخورد بخارات متراکم دريای خزر با ارتفاعات رشته کوههای البرز در شمال و ارتفاعات کوههای زاگرس در غرب است که سبب تبديل آنها به باران و فروريختن در دامنه های شمالی و غربی اين دو رشته کوه می گردد و در نتيجه آن ، جويبارها و سيلابهايی ايجاد می شود که در شمال به سوی دريای مازندران و در غرب به مرزهای غربی جاری می گردد و معمولا بدون استفاده از دسترس خارج می گردد.

  - ميزان بارندگی در فصل تابستان و زمستان :

  نحوه توزيع ساليانه باران ، بين فصول و ماهها و بالاخص ميزان بارندگی در فصل تابستان در ميزان پوشش گياهی و رويش نباتات بسيار مؤثر می باشد .

  در تمام ايران تنها ساحل دريای خزر است که بارانی تابستانی دارد به طوری که در ناحيه آمل « 25 تا 31 % » ريزشهای جوی در تابستان نازل می شود و در شهرستان بابل نيز 22 % از ريزشهای جوی در تابستان فرو می ريزد . در فصل زمستان قسمت اعظم نزولات جوی منطقه مازندران  به صورت باران است و ريزش برف به خصوص در شهر بابل کمتر مشاهده می شود ؛ اما در بعضی سالها برفهای سنگين می بارد که موجب انسداد راههای ارتباطی گشته و زندگی و رفت و آمد در داخل شهرها را مشکل و در پاره ای موارد به کلی مختل می سازد .

  -تابش آفتاب :

  حرارت نيز مانند نور به شکل امواج الکترومغناطيسی انتقال می يابد . اين نوع انتقال حرارت را تابش می نامند . به وسيله تابش يا ساطع شدن امواج الکترومغناطيسی ( با طول موج بلند ) حرارت از يک جسم گرم به جسم سرد انتقال می يابد . بدون آنکه در دمای هوای بين دو سطح اثری بگذارد .

  استان مازندران  به دليل کثرت بارندگی و ابری بودن هوا ، متوسط ساعات تابش خورشيد و نيز شدت تابش آن در مقام مقايسه با مناطق هم عرض آن بسيار کم است . اين مسأله باعث محدوديتهای قابل توجه ای در پاره ای ازفعاليتهای زراعی و محدوديت زمانی برای آنها می گردد.

  در واقع شدت آفتاب و حرارت آن در يک نقطه از سطح زمين به فاصله ای که اشعه خورشيد بايد طی نمايد و به ضخامت ابر و وضعيت هوا از نظر آلودگی بستگی دارد . به همين دليل شدت آفتاب در يک محل با ارتفاع آن محل از سطح دريا متناسب است . در نقاط مرتفع چون اشعه خورشيد فاصله کمتری از اتمسفر را طی کرده ، در نتيجه حرارت بيشتری ايجاد می گردد ؛ بنابراين تعداد ساعات آفتابی در مازندران  در روز به جز در دوره خشکی چندان زياد نيست و از ماه شهريور به بعد نور آفتاب بسيار ضعيف می شود .

  منابع و مآخذ :

  - مرتضي كسمايي ، اقليم و معماري

  - غلامحسين معماريان ، آشنايي با معماري مسكوني ايران گونه شناسي برونگرا

  - هينريش انگل ، سيستمهاي ساختماني ، انتشارات جهاد دانشگاهي  دانشگاه تهران

  - معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  -نويفرت آرشيتکت داتا

  -Comercial spaces, Architectural design , Carles Broto  برچسب ها: دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی طراحی مجموعه تجاری و تفريحی رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی رساله طراحی مجموعه تجاری تفريحی شهرستان بابل مشخصات اقليمی استان مازندران
 • فایل word قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

رایا صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران
09198000718
09198000718
info@rayafile.ir

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا