برچسب: اقتصاد ایران

آغاز فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان + 
            تحویل محصولات کرمان موتور با قیمت قطعی قرارداد – دیجیاتو         – رایا فایل 0

آغاز فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان + تحویل محصولات کرمان موتور با قیمت قطعی قرارداد – دیجیاتو – رایا فایل

خبرگزاری مهر: یک مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، از شروع فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان کالا و خدمات خبر داد و گفت: مبنای تعیین خرید ارز ریال قطر، تغییر کرد